O FUNDACJI

KIM JESTEŚMY?

Fundacja Nauki i Kultury Opus Poloniae zajmuje się ochroną polskich tradycji i dziedzictwa narodowego oraz wspieraniem pamięci o historii i naszej wspólnej przeszłości. Działamy, by w interesujący sposób podtrzymywać dialog, więzi i relacje międzypokoleniowe. Chcemy łączyć ludzi tam, gdzie dzieli ich upływający czas. Dlatego organizujemy warsztaty dla dzieci i ich opiekunów, pokazujemy piękno Warszawy poprzez bezpłatne gry miejskie i spacery z przewodnikiem, oferujemy darmowe atrakcje w postaci gry planszowej czy też kolorowych map nadwiślańskich okolic.

Chcemy zachęcać rodziny do wspólnego spędzania czasu ze sobą, tak aby rozwijać więzi międzypokoleniowe. Zapraszamy do zakładki AKTUALNOŚCI, aby zapoznać się z naszymi najnowszymi działaniami.

TRADYCJA

Działamy, by chronić przed zapomnieniem polskie zwyczaje i tradycje

POKOLENIA

Budujemy międzypokoleniowe więzi, poprzez znajdywanie wspólnych pasji i historii

KULTURA

Realizujemy projekty, które promują polską kulturę, sztukę i dziedzictwo narodowe

WARSZTATY

Organizujemy bezpłatne warsztaty, zajęcia i spotkania dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów

Krystyna Nowakowska

Prezes Zarządu

Absolwentka handlu zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH) oraz zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Od ponad 30 lat związana z biznesem, środowiskiem naukowym i pracą z młodzieżą. Doświadczenia zdobyte przy realizacji różnorodnych projektów wykorzystuje zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. Nieustannie poszerza wiedzę z zakresu psychologii społecznej, medycyny holistycznej, preferuje zdrowy sposób życia.

Magdalena Nowakowska

Specjalista ds. administracji

Absolwentka Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz studiów MBA organizowanych przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu i organizowaniu szkoleń, a także w koordynowaniu projektów oraz pracy akademickiej. Prywatnie wielbicielka zwierząt, gotowania i śpiewu.

 

Fundacja Nauki i Kultury Opus Poloniae postawiła sobie za cel budowanie i wspieranie międzypokoleniowego dialogu, a tym samym transfer wiedzy i umiejętności. Naszą misją jest łączenie ludzi w czasach, które z uwagi na dokonane przemiany i tempo życia raczej dzielą pokolenia. Wierzymy, że dzięki naszym działaniom zyska zarówno młode, jak i starsze pokolenie! 🙂

Chcemy przypominać o tradycji – w dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie młodzi ludzie coraz częściej zapominają o swojej tożsamości. Nasze działania mają na celu kultywowanie polskich tradycji i ochronę ich przed zapomnieniem. Chcemy opowiadać o tradycji w sposób nieszablonowy, tak aby nie tylko wskazywać na dawne zwyczaje, ale jednocześnie zachęcać do samodzielnego zgłębiania różnych dawnych aspektów życia i kultury.

Przyszłość jest budowana na naszej historii – międzypokoleniowy dialog oraz wzajemny transfer wiedzy są kluczem dla budowania świadomego i niezależnego społeczeństwa oraz utrwalania szacunku zarówno do osób starszych jak i do naszej historii.
W naszych działaniach chcemy przede wszystkim skupić się na budowaniu międzypokoleniowych więzi poprzez organizację różnego typu wydarzeń. Chcemy także  wspierać wszechstronnie zarówno różne organizacje, jak również samych seniorów organizując dla Nich atrakcyjne wydarzenia.