KIM JESTEŚMY?

Fundacja Nauki i Kultury Opus Poloniae zajmuje się ochroną polskich tradycji i dziedzictwa narodowego oraz wspieraniem pamięci o historii i naszej wspólnej przeszłości. Działamy by podtrzymywać dialog, więzi i relacje międzypokoleniowe. Łączymy ludzi tam, gdzie dzieli ich upływający czas.

TRADYCJA

Działamy, by chronić przed zapomnieniem polskie zwyczaje i tradycje

POKOLENIA

Budujemy międzypokoleniowe więzi, poprzez znajdywanie wspólnych pasji i historii

KULTURA

Realizujemy projekty, które promują polską kulturę, sztukę i dziedzictwo narodowe

WARSZTATY

Organizujemy bezpłatne warsztaty, zajęcia i spotkania dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów